Jesteś tutaj: IUMW Strona główna O IUMW Kursy e-learningowe IUMW Kurs "Wychowanie przez czytanie"

Kurs „Wychowanie przez czytanie”

„Naród, który mało czyta, mało wie. Naród który mało wie, podejmuje złe decyzje –  w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.

Jim Trelease, autor "Read-Aloud Handbook" (Podręcznik głośnego czytania)


Termin rozpoczęcia kursu:

Czas trwania:

Opłata za kurs na osobę:

 

Jeśli chcesz:

  • wychować dziecko na pełnego pasji czytelnika i mądrego człowieka
  • pomóc swemu dziecku lub uczniowi pokonać trudności z czytaniem, gdyż lektury to jego zmora
    i nie potrafi pracować z podręcznikiem, by przygotować się do sprawdzianu

to ten kurs jest dla Ciebie.

Czytanie to podstawa edukacji. Przepustką do samodzielnego czytania jest dobra znajomość języka, którą głośne czytanie dziecku znakomicie rozwija! To bardzo ważne, gdyż język jest głównym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi, zdobywania wiedzy i udziału w kulturze – jest zatem fundamentem rozwoju umysłowego i duchowego, decydując o jakości życia jednostek i społeczeństw.

Czytanie uczy też myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, poszerza wiedzę, uczy odróżniania dobra od zła.

Niestety, wraz z rozwojem cywilizacji technicznej i postępem ekonomicznym coraz więcej dzieci nie tylko nie czyta, ale ma rosnące problemy z mową. Przyczyną jest niedostatek doświadczeń językowych w dzieciństwie – rodzice mało z dziećmi rozmawiają i mało im czytają, przedszkole i szkoła nie wypełniają tej luki, dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranem telewizora lub komputera, z których nie można nauczyć się języka, refleksyjnego myślenia i wartości. Analfabetyzm funkcjonalny jest poważnym zagrożeniem rozwoju osobistego i jakości życia, skazującym ludzi na wykluczenie społeczne, kulturowe i zawodowe, a społeczeństwa - na koszty oraz brak innowacyjności i konkurencyjności.

Na kursie „Wychowanie przez czytanie” dowiesz się, jak rozwijać umiejętności językowe dzieci i ich pasję do książek, jakie błędy popełniamy ucząc je czytania, jaki wpływ ma czytanie na przezwyciężanie ograniczeń zdrowotnych i rozwojowych, dlaczego czytanie chłopcom jest najlepszą inwestycja w ich rozwój umysłowy i społeczny, jaki jest związek między czytaniem a systemem wartości.

Zapraszamy!


Opinia uczestniczki kursu:

„Kurs Wychowanie przez czytanie zaowocował odkryciem wiedzy nt. dobroczynnego wpływu czytania na rozwój dzieci i zainicjowaniem fascynującej przygody z literaturą dziecięcą ze świadomością wagi codziennego głośnego czytania. Odnalazłam odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z moją pracą w szkole i mnóstwo pomysłów na wzbogacenie warsztatu nauczycielskiego. Zawsze byłam przekonana o tym, że nauka czytania powinna być procesem ciekawym dla dziecka, ale rzeczywistość edukacyjna tego nie potwierdzała. Podczas kursu otrzymałam wskazówki, jak dokonywać zmian, aby nauka czytania dawała satysfakcję zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi. Kurs był też świetną okazją do wymiany doświadczeń z ludźmi z całej Polski, którzy wykonują swój zawód z godną podziwu pasją”.

Katarzyna Śpiewak, Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Belgii


Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym zostanie potwierdzone certyfikatem.

Poniżej znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego on-line, za pomocą którego należy wysłać swoje zgłoszenie (kod kursu w formularzu to: ), a także następujące materiały:

1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”
2. Zasady uczestnictwa i organizacja kursu
3. Program kursu „Wychowanie przez czytanie” (sylabus)
4. Umowa indywidualna
5. Umowa z placówką


Biuletyn IUMW